Ackrediteringen klar!

Så blev det då definitivt klart med g-ACK’s ackreditering. Swedac’s beslut är daterat fredagen den 10 oktober 2014. Idel glada miner syntes på Annavägen när certifikatet anlände. Hela den sökta ackrediteringsomfattningen har godkänts vilket innebär att vi nu kan leverera föreskriven besiktning inom Arbetsmiljöverkets- och Boverkets föreskriftsområde med undantag av gruvhissar. Att det var efterlängtat […]

Walter avslutade insyningen!

Knappt var myndigheterna färdiga med sin insyning förrän Walter Heinrich tog vid. Walter, vår före detta arbetskamrat och chef, har en helt annan checklista för sin insyning. En lista som bygger på 40 års branscherfarenhet. Redan vid inträdet i lokalen på Annavägen var Walter tydlig ”Nu ska vi se om ni lärt er något av […]