Vi hälsar Anders Persson välkommen till g-ACK

Anders Persson, en kollega i branschen med mångårig erfarenhet har i juni-2015 påbörjat sin anställning hos oss. Anders passar väl in i vår grupp med sin breda kunskap och sitt stora engagemang. Anders har befogenheter att utföra alla typer av besiktningsuppdrag och andra tjänster, detta gäller både föreskrivna eller frivilliga uppdrag samt olika beräknings- och […]