Vi hälsar Glenn Rosén välkommen till g-ACK

Glenn Rosén, en kollega som är väl rotad i branschen och då speciellt på höglandet i Småland, påbörjade sin anställning på g-ACK onsdagen den 5 augusti. Glenn började sin besiktningsbana 1985 och har besiktigat de flesta objektgrupper som förekommer inom lyftområdet. Detta kommer han givetvis att fortsätta med även på g-ACK. Få besiktningsmän har en […]