g-LYFT 2016

-Äntligen hemma; som Håkan en gång så välformulerat uttrycket sig gäller i högsta grad även för genomförandet av g-LYFT 2016! Branschen, våra besiktningskunder, serviceföretag och kranleverantörer har framfört tydliga önskemål om att g-ACK AB ska arrangera ett högkvalitativt seminarium med fokus på just lyftfrågor! Under två dagar samlades drygt 90 personer för att fokusera på […]