Gunnebo två gånger

Vid två tillfällen under 2017 har g-ACK förlagt teknikmöten på Gunnebos produktionsanläggningar. Första tillfället var i mars då mötet förlades till Växjö där vi fick se hur smide av lyftredskapskomponenter går till. Det andra tillfället var i september då mötet förlades till Gunnebo där vi fick se hur man tillverkar lyftkätting. Noteras bör att Gunnebo […]