TRAVERS, GANTRYKRAN OCH KRANBANA SVETS MELLAN LIVPLÅT FLÄNS OCH RÄLS

Låga standardkrav, tillverkningsfel kombinerade med höga hjultryck och många lastcykler. Svetsningen mellan liv och fläns har deformerat  flänsen och resulterat i svetsegenspänningar i flänsen. Flänsdeformationen  har också resulterat i en spalt mellan fläns  och räls. Lokala krafter från hjultrycken går genom kälsvetsarna och via flänsen ner i livplåten. Sprickor som uppstår i kälsvetsar och fläns är gömda och väldigt svåra att förutse och hitta, men […]

CRANES- BRIDGE AND GANTRY AND RUNWAY GIRDERS. WELD BETWEEN WEB, FLANGE AND RAIL.

Low standard demands, manufacturing faults combined with high wheel pressure and many cycles. The welding between the flange and web has deformed the flange and resulted in residual tensions. The flange deformation has also resulted in a gap between the flange and rail. Local forces from the wheel pressures go through the fillet welds and […]