Via länken till höger kan ni hämta eller läsa våra villkor. Dessa villkor gäller vid försäljning av g-ACK AB´s tjänster till Beställaren. Villkoren gäller som avtalsinnehåll mellan g-ACK AB och Beställaren efter skriftlig eller muntlig hänvisning.