Anders på resande fot

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Plötsligt händer det, har inträffat två gånger så här långt under 2016!
Vid två olika tillfällen har önskemål om speciella kontroller med kort varsel inträffat och vid båda tillfällen har Anders Persson, g-ACK AB Jönköping genomfört dem.

 

Ny lintrumma   flagga-tys

Det första tillfället avsåg verifiering av uppmätning av en ny lintrumma för Boliden Mineral AB i Skellefteå. Boliden har beställt en ny lintrumma hos Svenska Lyft AB till en av sina 100 tons traverser.

Under midsommarveckan tog Jan Söderquist, Svenska Lyft kontakt med Kjell Andersson,
g-ACK AB om den aktuella kontrollen som skulle genomföras hos GVE Industrietechnik GmbH i Einbeck, Tyskland. I början av juli genomförde Anders Persson kontrollen av lintrumman i Tyskland. Trumman som har en diameter på 1 m och är 5 m lång.

GVE har ett brett utbud av tjänster och är kanske mest känt i Sverige för sin tillverkning av gripskopor under namnet Laudi.

gve                                                                  lintrumma

Anders Persson tillsammans med René Bertram, GVE                              Den nya lintrumman.

Kontroll av traverskran   braz-flagga

Det andra tillfället avsåg kontroll av krav på en 50 tons traverskran på en Höganäs anläggning i Mogi Das Cruzes utanför São Paulo i Brasilien. Grundläggande för Höganäs, som har flera anläggningar runt om i världen, är att utrustning på deras anläggningar uppfyller nationella krav. Utöver dessa nationella krav har Höganäs även interna krav och för kranar beaktas bl a EN-standarder.

I ett tidigt skede tog Charlie Wedell och Nicklas Lång, båda Höganäs kontakt med Kjell Andersson och Anders Persson om en kontroll av den aktuella kranen med avseende på både nationella krav och EN-standarder. Under oktober månad genomförde Anders Persson kontrollen på plats i Brasilien.

hoganas-anl                                                                personal-hoganas

Höganäs anläggning i Mogi Das Cruzes, Brasilien                                    Höganäs personal på plats

                                                                                                                          i Brasilien; Fabio Fernandes

                                                                                                                          Bruno Fujii och Julio Carmazen                                                 


anders

                                                           traverskran

Anders Persson redo för kontroll                                                                Delar av traverskranen