Fokus på lyftredskap

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

För att svara upp mot vår ambition att ständigt utbilda och motivera personalen så genomförde vi ytterligare ett studiebesök, denna gång under mars månad. Det finns mycket att välja på men det är få saker som skapar så många kundfrågor som lyftredskap – så lyftredskap fick det bli. Att redskapen skapar frågor är kanske inte så konstigt med tanke på föreskriftens definition:

Komponenter eller utrustning som inte är monterade på lyftanordningen och som är placerade antingen mellan lyftanordningen och lasten eller på lasten för att ansluta den

Redskap förekommer i en mängd utföranden. Vi lyfter i kättingar, mjuka redskap, stållinor, magneter, vakuumutrustningar eller i kombinationer av dem bara för att nämna något. Redskapens komplexitet varierar mycket och inte sällan krävs specialutföranden för att medge effektiv och anpassad hantering. Egentillverkning av redskap i specialutförande är relativt vanlig.  Vi kan slå fast att det inte blir några lyft utan lyftredskap…

 

Bild 106      Bild 104

Det är väl känt att flertalet av tillbuden och olyckorna i samband med lyft beror på brister i redskap, redskapskombinationer eller på felaktig användning av dem. Ett tydligt ”erkännande” av redskapens betydelse och risker är att de placerats i maskindirektivet med krav på CE-försäkran med mera trots att de kanske inte ”uppfattas som maskiner”. För oss som sysslar med lyft i allmänhet gör det faktum att redskapskomponenterna ofta även ingår i lyftanordningar/-maskinerier inte redskapen mindre intressanta (kätting, krokar, öglor, linor…).

Föreskrifternas krav på arbetsgivaren att bringa ordning och skapa en säker miljö är klara men inte alltid lätta att hantera. Förutom de övergripande kraven i föreskrifterna så behandlas till exempel märkning, tillsyn, kassation och utbildning av användare i ett antal standarder som anger den lägsta praktiska nivån för insatserna.

 

Logga
För att fördjupa kunskaperna kring redskap och regelverkens tillämpning genomförde vi vårt studiebesök hos Certex i Täby torsdagen den tredje till fredagen den fjärde mars. Certex, som företaget heter idag, har en lång och spännande tradition i Sverige (Stållinefabriken…) och företaget ingår idag i AxLoad-gruppen tillsammans med flera andra kända lyftföretag. I sin anläggning i Täby utför man, för att nämna något, presslåsning av linor och provning av redskap. En del av låsningarna genomförs på hantverksmässig grund som till exempel splitsning.

 

Bild 089

Studiebesöket var uppdelat i en förberedande del för en mindre grupp under torsdagen och ett större möte för all personal under fredagen. Fredagen delades i tre delar – en presentationsdel, en praktisk del och ett avslutande diskussions/frågeforum.

Presentationsdelen handlade om företaget Certex, redskapsmarknaden i allmänhet och produktutveckling i synnerhet. Den praktiska delen innehöll besök på verkstaden där ett mycket uppskattat inslag var genomförande av så kallad förstörande provning av redskap.

 

 

En provning där olika redskap och kopplingar drogs till brott i dragprovmaskin för att visa hur brottlasten påverkas av olika låsnings-/kopplingsmetoder.

DSC_1307    Bild 121

Certex har bland annat mycket lång erfarenhet av arbete i standardiseringsarbete. Alla som jobbat med standarder, inte minst vår kollega Kjell, vet att det är viktigt att känna till vad som drivit fram de slutliga formuleringarna i standarderna. Ofta är dessa kompromisser och de säger inget om bakgrunden eller om de alternativ som diskuterats. Erfarenheterna från standardiseringsarbete, kunskaper kring tillverkning, användning, kontroll, tillbud och haverier utgjorde en bra inramning för det avslutande diskussions-/frågeforumet.

Trots alla förberedelser och en tidig start på fredagen så gick tiden fort. När man har roligt går ju tiden som bekant fort – i vårt fall väldigt fort.

 

Vi känner att vi definitivt ökat våra kunskaper inom redskapsområdet. Vi fick mycket med oss som kommer att vara värdefullt i fortsättningen.

 

Ett stort tack till Certex som bjöd upp till konstruktiva och öppna diskussioner!