NKM Noell Special Cranes – Nuclear Crane Workshop 2015

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

För fjärde gången höll NKM Noell Special Cranes (NNSC) deras Nuclear Crane Workshop. Workshopen löpte av stapeln den 11-12 november i Würzburg.

 

NKM Noell Special Cranes GmbH http://www.nkmnoell.com/, som är värd för workshopen, ingår i det franska företaget Reel SAS http://www.reel.fr/en/. Workshopen vänder sig i första hand till NNSCs kunder men även g-ACKs personal, Kjell Andersson och Reine Bladh, fick möjligheten att delta. Sannolikt beror detta på personliga kontakter med flertalet ingenjörer hos Noell via olika kranprojekt inom kärntekniska anläggningar, flera internationella kranseminarium och arbetet med KIKA TS.

 

NNSC som har specialiserat sig på kranar inom högriskområden såsom kärntekniska anläggningar, aluminiumsmältverk, stålverk mm och har levererat över 1000 kranar. NNSC har flera ingenjörer i de tyska arbetsgrupperna som fortlöpande utvecklar KTA 3902, KTA 3903 m fl. För närvarande pågår arbetet med att implementera de nya EN-standarderna i KTAs regelverk för kranar inom kärnkraftverk. NNSC engagemang i dessa frågor avspeglar sig också i programinnehållet. Även ordförande för KTA-gruppen, Dr Bath, var på plats. Dr Bath har varit KIKA behjälplig vid tolkning av KTAs regelverk som ingår som en del av KIKA TS.

 

Årets workshop drog över 100 deltagare, de flesta från Europa men även Asien var representerat.

Sverige var på plats med nio deltagare från bl a Forsmark, Ringhals och SKB. Förutom tillståndshavarna var även SSM på plats. Då även sju deltagare från Finland var på plats så infanns sig en viss känsla av ”KIKA-möte”, här fanns många kända ansikten J

 

I princip hölls hela workshopen på tyska med simultantolkning till engelska. Noell hade laddat med ett gediget program med allt från jämförelsestudie mellan EN, KTA och ASME NOG-1 till allmän information om EN-standarder. En intressant presentation omfattade det framtida alternativet till fission dvs fussion med det enorma projekt som pågår i Frankrike; ITER – International Fusion Project. I detta projekt ingår ett antal större traverskranar med en total lyftkapacitet på 1500 ton i samlyft! En annan lysande föreläsare kom från Reel. Hans föreläsning avhandlade de mycket speciella kranar som används i hotcells.

På ett kärnkraftverk i Schweiz har de precis avslutat en omfattande modernisering på en reaktorhallskran. Uppgraderingen tog bl a hänsyn till seismiska laster vilket gav en stor inverkan på kranens utförande. Under hela moderniseringen lät tillståndshavaren en kamera ta bilder med jämna mellanrum vilket resulterade i en spännande stumfilm för kranintresserande!

 

Förutom intressanta föreläsningar uppstod minst lika intressanta diskussioner vid pauser, lunch och inte minst vid middagen. På plats fanns även Christian Heinemann, TÜV NORD, Tyskland. Christian var en av gästföreläsarna på KIKAs KTA 3903-möte på Teleborgs Slott tidigare i år, se artikel Samarbete gav KIKA-möte https://fluffy-lion-6502.standoutwp.com:8080/samarbete-gav-kika-mote/

 

Från g-ACKs sida tackar vi speciellt Stefan Popp och Uwe Fischlein, Noell för inbjudan och ett väl genomfört arrangemang.

https://fluffy-lion-6502.standoutwp.com:8080/nkm-noell-special-cranes-nuclear-crane-workshop-2015/