g-ACK AB

Om oss

g-ACK AB är ett ackrediterat kontrollorgan i tredjepartsställning för besiktning av lyftobjekt. Som lyftobjekt räknas inte bara alla typer av kranar, mobila arbetsplattformar och fordonslyftar utan även hissar, portar, rulltrappor och entreprenadmaskiner. Dessa objekt berörs av regler utgivna av flera myndigheter. Ackreditering utfärdas av Swedac (styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) efter genomförd bedömning av ett företags totala verksamhet.

g-ACK AB är även ett anmält organ för besiktning av hissar med rätt att få verka inom EU-ländernas gränser.

 

Oberoende

De mest centrala villkoren för ett ackrediterat kontrollorgan i tredjepartsställning är att alltid värna sitt oberoende och sin opartiskhet. Ett kvitto på detta är just det ackrediteringscertifikat med det ackrediteringsmärke SWEDAC tilldelat g-ACK AB.

Ackreditering är en bedömning som görs enligt internationella standarder och det innebär att g-ACK AB är kontrollerat, att vårt kvalitetssystem och det arbete vi utför präglas av hög kvalitet och att det skapar säkerhet för liv, hälsa och miljö. I detta ingår som en grundförutsättning att alltid agera under ledstjärnan oberoende och opartiskhet. g-ACK AB får i sin ställning som kontrollorgan aldrig påverkas i sin bedömning av ett kontrollerat objekt, varken av krav från tillverkare/leverantörer eller från brukare/anläggningsägare.